.

Vznik a zaměření firmy

Společnost byla založena v roce 1993. Od počátku své působnosti je registrovaná Komorou auditorů ČR pod osvědčením č. 003. Od r. 2009 je také držitelem osvědčení Komory daňových poradců k provádění činnosti daňových poradců. Je dlouholetým členem Hospodářské komory ČR.

Předmětem činnosti jsou především následující aktivity:

  • Auditorská činnost
  • Poskytování kompletních právních a ekonomických služeb
  • Due diligence, finanční analýzy, ekonomické studie
  • Daňové poradenství, zpracování daňových přiznání
  • Vedení účetnictví na zakázku vč. mzdové agendy
  • Poradenství k Mezinárodním účetním standardům (IFRS)

Veškeré služby poskytujeme subjektům všech právních forem včetně měst a obcí. S ohledem na náročnost řešených problémů spolupracuje firma s externími odborníky, aby mohla nabídnout komplexní řešení v souladu se zákony a nejvíce vyhovující našim klientům.

Vzhledem ke stále vzrůstající globalizaci ekonomiky si uvědomujeme význam služeb pro zahraniční klienty. Jsme schopni komunikovat v anglickém a německém jazyce, a proto můžeme pomoci zahraničním investorům zvládnout legislativní, účetní a daňovou problematiku při rozvíjení podnikatelských aktivit na území České republiky. Zvýšená poptávka po službách z oblasti daňové v kombinaci s právními službami nás vedla k rozšíření nabídky o zakázky typu zakládání, přeměn, fúzí a likvidací obchodních společností a jiných operací s podnikem a také zpracování daňových přiznání všech druhů. Tyto služby poskytujeme ve značné míře také pro kraje, města a obce, jimi zakládané či zřizované subjekty a neziskové organizace.

S firmou spolupracují dlouhodobě dvě právní kanceláře z východočeského regionu, daňoví poradci a finanční analytici.


Dokumenty

Zpráva o průhlednosti (podle zákona o auditorech č.93/2009 Sb., §43) ke stažení » ZDE


Kontakt
AV-AUDITING spol. s.r.o.
Tolarova 317
533 51 Pardubice

Tel. +420 466 053 810, +420 466 053 815
Email: av-auditing@av-auditing.cz
IČ: 49 28 52 20
Společnost je zapsána u Krajského soudu Hradec Králové, pobočka v Pardubicích, oddíl C, vložka 4404.


Copyright © AV-AUDITING, spol. s r.o. 2015
www.av-auditing.cz   |   www.av-auditing.eu
CompIT - Ing. Dominik Čech
Tvorba webových stránek | SEO optimalizace