.

Auditorská činnost

Nejvýznamnější činností firmy je poskytování auditorských služeb, zejména auditorské ověření řádných, mimořádných i konsolidovaných účetních závěrek včetně účetních závěrek podnikatelských subjektů sestavených podle mezinárodních účetních standardů IFRS. Přezkoumáváme také hospodaření měst a obcí podle zákona č.420/2004 Sb. a ověřujeme dodržení podmínek dotací poskytnutých ze strukturálních fondů EU i od jiných subjektů.

Kontakt
AV-AUDITING spol. s.r.o.
Tolarova 317
533 51 Pardubice

Tel. +420 466 053 810
Email: av-auditing@av-auditing.cz
IČ: 49 28 52 20
Společnost je zapsána u Krajského soudu Hradec Králové, pobočka v Pardubicích, oddíl C, vložka 4404.


Copyright © AV-AUDITING, spol. s r.o. 2015
www.av-auditing.cz   |   www.av-auditing.eu
CompIT - Ing. Dominik Čech
Tvorba webových stránek | SEO optimalizace