Představení společnosti

Společnost byla založena v roce 1993. Od počátku své působnosti je registrovaná Komorou auditorů ČR pod osvědčením č. 003. Od r. 2009 je také držitelem osvědčení Komory daňových poradců k provádění činnosti daňových poradců. Je dlouholetým členem Hospodářské komory ČR. 

Veškeré služby poskytujeme subjektům všech právních forem včetně měst a obcí. S ohledem na náročnost řešených problémů spolupracuje firma s externími odborníky, aby mohla nabídnout komplexní řešení v souladu se zákony a nejvíce vyhovující našim klientům.

Vzhledem ke stále vzrůstající globalizaci ekonomiky si uvědomujeme význam služeb pro zahraniční klienty. Jsme schopni komunikovat v anglickém a německém jazyce, a proto můžeme pomoci zahraničním investorům zvládnout legislativní, účetní a daňovou problematiku při rozvíjení podnikatelských aktivit na území České republiky. Zvýšená poptávka po službách z oblasti daňové v kombinaci s právními službami nás vedla k rozšíření nabídky o zakázky typu zakládání, přeměn, fúzí a likvidací obchodních společností a jiných operací s podnikem a také zpracování daňových přiznání všech druhů. Tyto služby poskytujeme ve značné míře také pro kraje, města a obce, jimi zakládané či zřizované subjekty a neziskové organizace.

S firmou spolupracují dlouhodobě dvě právní kanceláře z východočeského regionu, daňoví poradci a finanční analytici.

Hlavní nabízené služby

Auditorská
činnost
Poskytování kompletních právních a ekonomických služeb
Due diligence, finanční analýzy, ekonomické studie
Vedení účetnictví na zakázku
včetně mzdové agendy
Daňové poradenství
zpracování daňových přiznání 
Poradenství k Mezinárodním účetním standardům (IFRS)

kontaktní formulář

Máte-li jakýkoliv dotaz ohledně nabízených služeb, můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedeného kontaktního formuláře. Jakmile dotaz zpracujeme, rádi se s Vámi spojíme. Děkujeme

  kontaktNí informace

  AV-AUDITING spol. s.r.o.
  Tolarova 317
  533 51 Pardubice

  Tel. +420 466 053 810
  E-mail: av-auditing@av-auditing.cz

  IČ: 49 28 52 20
  Společnost je zapsána u Krajského soudu Hradec Králové, pobočka v Pardubicích, oddíl C, vložka 4404.

  Mapa sídla firmy