Auditorská činnost

Nejvýznamnější činností firmy je poskytování auditorských služeb, zejména auditorské ověření řádných, mimořádných i konsolidovaných účetních závěrek včetně účetních závěrek podnikatelských subjektů sestavených podle mezinárodních účetních standardů IFRS. Přezkoumáváme také hospodaření měst a obcí podle zákona č.420/2004 Sb. a ověřujeme dodržení podmínek dotací poskytnutých ze strukturálních fondů EU i od jiných subjektů.