Auditorská činnost

Nejvýznamnější činností firmy je poskytování auditorských služeb, zejména auditorské ověření řádných, mimořádných i konsolidovaných účetních závěrek včetně účetních závěrek podnikatelských subjektů sestavených podle mezinárodních účetních standardů IFRS.