Hlavní činnosti

 • audit účetních závěrek podle zákona 93/2009 Sb. o auditorech
 • přezkoumání hospodaření podle zákona 420/2004 Sb.
 • poradenství při změnách právní formy
 • zakládání a rušení subjektů
 • poradenství k financování a hospodaření
 • zpracování daňových přiznání
 • vykazování a zdanění hospodářské či doplňkové činnosti
 • vedení účetnictví a zpracování mezd
 • finanční analýzy, kalkulace nákladů, ceny
 • dodržení podmínek použití dotací
 • tvorba a použití vlastních zdrojů
 • veřejnosprávní kontrola podle zákona 320/2001 Sb.