Poradenství, due diligence, finanční analýzy

Kromě činnosti auditora nabízíme i další služby, zejména poradenství v oblasti daňové, ekonomicko – právní, finančních analýz a due diligence. Daňové poradenství se týká všech daní současně platné daňové soustavy v ČR, včetně daňové problematiky při práci v zahraničí a příjmů ze zahraničí.

Daňové poradenství

 • průběžné daňové poradenství
 • zpracování daňových přiznání
 • zastupování klientů v daňovém řízení

Poradenství v oblasti komerčního práva

 • zakládání, přeměny, fúze, transformace a rušení subjektů včetně ocenění
 • operace s podnikem
 • likvidace a konkurzy
 • účetní poradenství
 • aplikace mezinárodních účetních standardů
 • transformace účetních závěrek

Pro potřeby řízení

 • due diligence
 • finanční analýzy a plány
 • rozbory hospodaření
 • zpracování úvěrových podkladů
 • kalkulace a oceňování

Organizačně-ekonomické poradenství

 • vnitropodnikové účetnictví
 • systém směrnic k řízení účetnictví
 • organizace práce účtáren, oběh dokladů