Personální a mzdová agenda

Tato činnost spočívá ve zpracování a výpočtu mezd zaměstnanců a ve vedení potřebné personální evidence. Služby v této oblasti jsou převážně poskytovány klientům, kterým zároveň firma vede účetnictví. Jsou však i zákazníci, kteří požadují zpracovat pouze mzdy a zajistit styk s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.

Tyto služby zajišťuje spřízněná Poradenská společnost Pardubice, s.r.o.