Vedení účetnictví na zakázku

V současnosti dochází velmi často k legislativním úpravám zákonů, které se ve svém důsledku podstatně dotýkají účetní problematiky.

Využíváme možnosti konzultací problematických okruhů s auditory, daňovými poradci a právníky. Ručíme za sankce doměřené finančními úřady i za přísné utajení informací zjištěných při vedení účetnictví. Finanční záruky máme kryty pojištěním odpovědnosti za způsobené škody.