Zakázky pro neziskové organizace státní i nestátní

Všechny služby vč. ověření dotací z EU a z jiných zdrojů poskytujeme také pro neziskové organizace, státní i nestátní, např. pro Úřad práce ČR, občanská sdružení, Krajské hospodářské komory, obecně prospěšné společnosti, církevní organizace – charity, bytová družstva a společenství vlastníků bytových jednotek.