Územně samosprávné celky a jejich organizace

Těmto organizacím jsme schopni nabídnout všechny služby v tomto materiále uvedené, ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako pro podnikatelské subjekty. Služby zajišťuje vyčleněná skupina zaměstnanců a externích spolupracovníků, kteří se na tuto oblast specializují a znají její problematiku.

Opakovaně poskytujeme služby krajům, statutárním i ostatním městům a obcím, dále jimi zřízeným či založeným organizacím s činností technických služeb, zdravotnických zařízení (nemocnic, hospiců), sociálních služeb, správy majetku aj.